Kancelárie a služby

Harmonické pracovné prostredie

Šťastní zamestnanci sú základom každého úspešného podniku a sú jeho najväčšou pridanou hodnotou. Úspešní manažéri a riaditelia  veľkých spoločností z celého sveta veľmi dobre vedia, že šťastný zamestnanec je motivovaný, produktívnejší a je kľúčom k úspechom a vyšším ziskom. Pracovné prostredie je významný faktor, ktorý priamo vplýva na stav Vašich zamestnancov.

% Zníženie administratívnych chýb
% Zlepšenie nálady zákazníkov
(Sense of Smell Institute)

„Štúdie ukazujú až 54% zníženie administratívnych chýb pri použití citrónovej arómy v pracovnom prostredí.“

Hlavné výhody s Aromaone

  • Zdravé a svieže prostredie, ktoré eliminuje stres a dopĺňa energiu
  • Motivačné prostredie pre zamestnancov
  • Optimalizuje efektivitu práce –  znižovanie chybovosti a zvyšovanie výkonnosti zamestnancov
  • Vytvára dôveryhodný image spoločnosti z pohľadu zamestnancov i obchodných partnerov
  • Eliminuje a rozkladá zápachy
  • Vzbudzuje dôveru a pocit čistoty
  • priamy dopad na výkon a produktivitu práce zamestnancov, čo sa odzrkadľuje na výsledku/zisku spoločnosti
  • je to jeden z faktorov, ktorý ľudia berú do úvahy pri výbere svojho zamestnania

Kontaktujte nás

NITRA
Adresa: Mostná 2850/58, 949 01 Nitra
Mobil: 0041 948 190 039
E-mail: info@aromaone.sk
E-mail 2: nitra@aromaone.sk

TRNAVA
Adresa: Hospodárska 53, Trnava 917 01
Mobil: 00421 948 077 822
E-mail: trnava@aromaone.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Adresa: Horná 16, Banská Bystrica 974 01
Mobil: 00421 948 614 968
E-mail: b.bystrica@aromaone.sk

SERVIS
Mobil: 00421 948 458 138
E-mail: servis@aromaone.sk