Upokojte Vašich pacientov

Lekárske zariadenia

 Ordinácie, nemocnice, kliniky, ani jeden z nás ich nenavštevuje s obľubou, avšak v mnohých prípadoch nemáme na výber. Úroveň zdravotnej starostlivosti nie je len o špičkovom vybavení a kvalifikovanom personále ale aj o prostredí, v ktorom sa pacienti zdržiavajú. Je vedecky dokázané, že kvalita prostredia má na náš psychický a zdravotný stav veľký vplyv. Od recepcie cez čakáreň až po samotnú ordináciu, to všetko sú miesta s ktorými Vaši pacienti prichádzajú do kontaktu aj v zdravotníctve rozhoduje o spokojnosti zákazníka jeho celkový dojem a zážitok. Tieto faktory rozhodujú o tom, či sa k Vám pacienti v budúcnosti vrátia a odporučia Vás aj svojim známym, alebo to skúsia u Vášho konkurenta. Aróma dezinfekcie v nás automaticky vzbudzuje obavy a nepokoj. Cieľom scent marketingu je vytvoriť príjemné a ukľudňujúce prostredie nielen pre Vašich zákazníkov, pacientov ale aj pre Váš personál a to pomocou najsilnejšieho ľudského zmyslu – čuchu.

Aromaone v lekárských zariadeniach

% ZLEPŠENIE NÁLADY
% ZVÝŠENIE DOBY NÁVŠETVOSTI

„Testy ukazujú zlepšenie nálady až o 40 % po, tom, ako boli klienti vystavení príjemnej arómy.” (Sense of Smell Institute).  Cieľom aroma marketingu je vytvoriť príjemné a ukľudňujúce prostredie nielen pre Vašich zákazníkov, pacientov ale aj pre Váš personál a to pomocou najsilnejšieho ľudského zmyslu – čuchu.

Hlavné výhody s Aromaone

  • Pocit hygieny a čistoty
  • Ukľudňujúce a pozitívne prostredie
  • Eliminuje negatívne pocity ako strach a úzkosť
  • Antibakteriálne účinky, eliminuje a rozkladá pachy
  • Vzbudzuje dôveru

Kontaktujte nás

NITRA
Adresa: Mostná 2850/58, 949 01 Nitra
Mobil: 0041 948 190 039
E-mail: info@aromaone.sk
E-mail 2: nitra@aromaone.sk

TRNAVA
Adresa: Hospodárska 53, Trnava 917 01
Mobil: 00421 948 077 822
E-mail: trnava@aromaone.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Adresa: Horná 16, Banská Bystrica 974 01
Mobil: 00421 948 614 968
E-mail: b.bystrica@aromaone.sk

SERVIS
Mobil: 00421 948 458 138
E-mail: servis@aromaone.sk