Ako funguje

Scent marketing

Čo je scent marketing?

 • Veda, ktorá využíva špecifické arómy  v obchodnom prostredí, na povzbudenie zmyslov a vytvorenie vhodných emócií.  Vďaka tomu je možné cielene meniť správanie spotrebiteľov, návštevníkov a zamestnancov.
 • Ak poskytnete zákazníkovi príjemné prostredie, nielenže sa cíti dobre, je ochotnejší a otvorenejší, ale tiež strávi vo vašich priestoroch viac času a rád sa k vám vracia.
 • Správna aróma dokáže predĺžiť zákazníkov čas strávený v predajni, zvýšiť jeho záujem o ponúkaný tovar a tak zvýšiť jeho záujem  o nakupovanie.

Čuch

 • Jediný zo zmyslov, ktorý nie je možné vypnúť.
 • Je najrozvinutejším a najcitlivejším zmyslovým orgánom človeka.
 • Čuch okamžite vyvoláva pocity a vytvára trvalú spomienku.
 • Spomienka na základe pachu môže u človeka pretrvať až niekoľko rokov, kým spomienka na vizuálny signál trvá maximálne niekoľko mesiacov.

Scent marketing vs. tradičná reklama

 • Nakupovanie je o vytváraní zážitkov, trvalých a silných emócií, je to o vašich zákazníkoch.
 • 80% nákupných rozhodnutí je impulzívnych.
 • 75% všetkých našich emócií je generovaných na základe čuchu.

Scent marketing štúdie

 • „Zákazníci si mysleli, že v obchode strávili 45 min., pričom skutočný čas bol 40 min. /prevádzka bez arómy/.
  Vnímanie spotrebiteľov sa zmenilo po zavedení arómy: mysleli si, že v obchode strávili iba 25 min., pričom skutočný čas bol viac ako 1 hodina.“ (Galeries Lafayefe, Scent search)
 •  „ Až keď sa aróma rozniesla po obchode, predaj sa zvýšil o 34%.“ (M. Lindstrom 2010, Brand Sense)
 • „Testy ukazujú zlepšenie nálady až o 40% po tom, ako boli klienti vystavení príjemnej aróme.“ (Sense of Smell Institute)
 • „Výsledky štúdie v jednom z Amerických kasín ukazujú, že výherné automaty v aromatizovaných priestoroch vykazovali až o 49% väčšie zisky v porovnaní s automatom v nearomatizovanom prostredí.“ (Dr. Alan R. Hirsch, Effects of ambient odors on slot-machine usage in las vegas casino 1995)
 • „Ľudia si stonásobne viac pamätajú čo cítia, ako to, čo vidia, počujú alebo čoho sa dotknú.“ (Sense of Smell Ins.tute)
 • „Štúdie ukazujú až 54% zníženie administratívnych chýb pri použití marketingu v pracovnom prostredí.“
 • „Vďaka vanilkovej aróme v dámskom oddelení sa predaj zdvojnásobil.“ (M. Lindstrom, 2009, Buyology)
 • „Predaj Mitsubishi Evo X sa vďaka aróme zvýšil o 16% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to aj napriek tomu, že automobilový priemysel zažíval v danom roku 20% pokles predaja.” (BBDO, 2008)

Technológia

• Transformácia kvapalného skupenstva na plynné pomocou špeciálneho elektrického aroma difuzéra
• Vonné častice sú menšie ako 5 mikrometrov (0.0005 cm), v porovnaní s bežným aerosoolovým osviežovačom až niekoľko tisíc menšie
• Vonné častice sa vznášajú v prostredí, vďaka čomu dosahujú naše zariadenia vysokú efektivitu
• Rýchlosť padania častíc je niekoľko 100x nižšia (1m/hod.) v porovnaní s tradičnými osviežovačmi ovzdušia
• Častice neobsahujú žiadne známky kvapaliny, vďaka čomu nezanechávajú stopy na povrchu
• Častice neobsahujú žiadne alergény, aróma je zložená z prírodných látok
• Najkvalitnejšie patentované zloženie arómy na trhu
• Patentovaný prístroj s najpokrokovejším systémom aromatizovania

Kontaktujte nás

NITRA
Adresa: Mostná 2850/58, 949 01 Nitra
Mobil: 0041 948 190 039
E-mail: info@aromaone.sk
E-mail 2: nitra@aromaone.sk

TRNAVA
Adresa: Hospodárska 53, Trnava 917 01
Mobil: 00421 948 077 822
E-mail: trnava@aromaone.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Adresa: Horná 16, Banská Bystrica 974 01
Mobil: 00421 948 614 968
E-mail: b.bystrica@aromaone.sk

SERVIS
Mobil: 00421 948 458 138
E-mail: servis@aromaone.sk