Neutralizácia zápachu

Neutralizácia pachu

Modifikuje cit čuchových receptorov z bodu, kedy ste vystavený zápachu až do bodu, kedy je zápach preč. Pokiaľ sú dva komponenty olejových koncentrátov zmiešané dokopy, výsledný pach môže byť oveľa menej intenzívny, než tieto komponenty osobitne a teda menej badateľný. Toto je vlastne princíp, ktorý stojí za modifikáciou a neutralizáciou, a teda aj základ pre zápach neutralizujúce AROMA ONE produkty.

Bezpečnosť produktu

  • Produkty neobsahujú žiaden pridaný alkohol alebo ropné (petroleum) destiláty.
  • Produkty neobsahujú žiadne CFC látky (Chlorofluorokarbóny) a nijak nenarúšajú ozónovú vrstvu.
  • Membrány/trubičky sú navrhnuté tak, aby možnosť vyliatia bola eliminovaná a aby po nich zostalo čo najmenšie množstvo odpadu.
  • Výrobky spoločnosti Aromaone  nie sú toxické a obsahujú vyslovene iba prírodné látky.
  • Produkty taktiež negenerujú ozón a nie sú v žiadnom rozpore s ozónovými nariadeniami.
  • Obsahujú pohyblivé látky a sú VOC (prchavé organické látky) , ktoré sú vyhovujúce životnému prostrediu.
  • Naše produkty obsahujú prírodné látky a disponujú platnými certifikátmi nezávadnosti a bezpečnosti pre zdravie a prírodu.

Osvedčené použitie produktu

Produkty AROMA ONE sa ukázali ako veľmi efektívne už v miliónoch použití – nemocnice a iné zdravotné zariadenia, hotely, pohostinstvá, veterinárstva a zariadenia starostlivosti o domácich miláčikov, športové strediská, kancelárske priestory, industriálne budovy/fabriky, biodegradačné čistenia po traumatických udalostiach, obnovovanie po prírodných katastrofách(oheň, povodne) a vo všetkých situáciách, kde vám zápach a nečistoty robia problémy.

Kontaktujte nás

NITRA
Adresa: Mostná 2850/58, 949 01 Nitra
Mobil: 00421 948 190 039
E-mail: info@aromaone.sk
E-mail 2: nitra@aromaone.sk

TRNAVA
Adresa: Hospodárska 53, Trnava 917 01
Mobil: 00421 948 077 822
E-mail: trnava@aromaone.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Adresa: Horná 16, Banská Bystrica 974 01
Mobil: 00421 948 614 968
E-mail: b.bystrica@aromaone.sk

SERVIS
Mobil: 00421 948 458 138
E-mail: servis@aromaone.sk





Naše certifikáty