Kontrola zápachu

Neutralizácia sa pripisuje k metóde tzv. kontroly zápachu, ktorá však nemá žiadny vplyv na citlivosť čuchu človeka. Miesto toho neutralizácia pôsobí na páchnuci materiál tak, že ho úplne oslabí, alebo z neho pach odstráni úplne.

 

Počas 30 rokov čo sa tento systém využíva nebol nikdy nahlásený žiadny incident,návšteva nemocnice, zranenie, alebo alergická reakcia pri použití nášho produktu. Uznávame však, že existujú ľudia s výraznou citlivosťou voči esenciálnym olejom a v ojedinelých prípadoch môžu tieto oleje na ťažkých alergikov pôsobiť negatívne. Avšak do tejto doby sme takýto prípad nezaznamenali. Naše produkty sú tak maximálne bezpečné, za predpokladu, že sú využívané tak ako majú.

Každý prípad použitia nášho produktu je unikátny. Berieme v úvahu totiž teplotu, prúdenie vzduchu, vlhkosť, ktoré majú vplyv na efektivitu systému.

Takmer všetci naši zákazníci uznali, že účinnosť nášho systému spĺňa požiadavky a tvrdenia, ktoré sme predložili. Najmä preto, že systémy kontroly zápachu sa ťažko adaptujú na rôzne typy situácií, keďže premenných je priveľa a nie je možné testovať výrobky na každej jednej kombinácií zápachu s vonkajšími faktormi.